Trung Quốc Đưa Mặt Trời Nhân Tạo Hoạt Động Vào Năm 2020

banner vultr

Công ty nguyên tử quốc gia Trung Quốc cùng Viện Vật lý Tây Nam đã chế tạo ra thiết bị phản ứng hạt nhân tương tự như mặt trời. Nó có thể lên đến nhiệt độ 200 triệu độ C với sức nóng gấp 13 lần so với mặt trời khi hoạt động. Thiết bị này mang tên HL-2M sẽ đi vào hoạt động năm 2020 tại thành phố Lạc Sơn,tính Tứ Xuyên.

Đối với lò phản ứng hạt nhân phân hạch phản ứng tách nguyên tử uranium làm cho năng lượng được giải phóng. Nguyên tử sẽ được tổng hợp lại với phản ứng nhiệt hạch và hợp hạch.

Năng lượng đang là điều khiến cả nhân loại đau đầu vì nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt và môi trường bị ảnh hưởng nguy trọng. Nhưng với công nghệ trên nếu có thể kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch thì có thể tạo ra nguồn năng lượng vô hạn và siêu sạch. Không gì có thể đảm bảo có thể kiểm soát nhưng không thử nghiệm thì không chắc được kết quả.

HL-2M là sản phẩm của sự hợp tác của Trung Quốc với một dự án thí nghiệm năng lượng nguyên tử quốc tế (International Thermonuclear Experimental Reactor-ITER) có trụ sở tại Pháp. Dự án được đầu tư với quy mô vô cùng lớn bao gồm các thử nghiệm ở 35 quốc gia với ngân sách 22 tỉ USD về tổng hợp hạt nhân dự kiến hoàn thành vào 2025.

HL-2M không phải là lò phản ứng nhiệt hạch duy nhất ở Trung Quốc, còn một dự án mang tên EAST tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy với nhiệt độ có thể lên đến 100 triệu độ C.