Cách Xuất Contacts Outlook Ở Định Dạng vCard (.vcf)

vCard hoặc VCF tức là Tệp liên hệ ảo là định dạng được ưa thích cho danh thiếp điện tử. Chúng thường được sử dụng làm tệp đính kèm trong email, Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, nhắn tin tức thời, web trên toàn thế giới và mã QR.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

XUẤT DANH BẠ OUTLOOK RA VCF FILE

Có những liên hệ linh tinh có trong Microsoft Outlook có thể được sử dụng ở những nơi khác như trong email, v.v. Nhưng vì tất cả những nơi như vậy đều thích định dạng vCard do đó có nhu cầu lớn để xuất Danh bạ ở định dạng vCard (.vcf). Bài viết này cung cấp cả phương pháp thủ công và tự động để làm như vậy.

Phương Pháp Thủ Công Để Xuất Danh Bạ Outlook Ở Định Dạng vCard (.vcf)

 1. Khởi chạy Microsoft Outlook
 2. Chuyển đến thanh điều hướng
 3. Nhấp vào People (đối với Outlook 2013) hoặc Contacts (đối với Outlook 2007, 2010)
 4. Sau đó, bạn có thể chọn liên hệ mà bạn muốn xuất ở định dạng vCard
 5. Sau đó, chuyển đến tab File và nhấp vào nút Save As
 6. Chỉ định thư mục và vị trí bạn muốn lưu tệp và sau đó đặt Save as a type to vCard Files
 7. Nhấn nút Save để xuất tất cả danh bạ ở định dạng vCard

Phương Pháp Tự Động Để Xuất Danh Bạ Outlook Ở Định Đạng vCard (.vcf)

 1. Tải xuống và khởi chạy Software Outlook Contacts Exporter
 2. Chuyển đến nút Add và nhấp vào nút
 3. Bây giờ bấm vào nút Open để lấy tệp Outlook Contact PST
 4. Chọn tùy chọn Single Mode và sau đó chọn tùy chọnSave as Other Format và sau đó nhấp vào Convert
 5. Bây giờ trong Choose Output Option, chọn Save as vCard
 6. Cung cấp vị trí tệp mà bạn muốn lưu tệp
 7. Nhấp vào nút Apply
 8. Đóng ứng dụng sau khi xuất danh bạ Outlook ở định dạng vCard (.vcf)

Dùng Software Outlook Exporter Cho Contacts

Cách tốt nhất có thể để xuất Danh bạ Outlook ở định dạng vCard (.vcf) là sử dụng một phần mềm tiện ích chuyên nghiệp có tên Aryson PST File Converter. Phần mềm này chuyên chuyển đổi tệp PST thành nhiều định dạng tệp như MBOX, HTML, PDF, MHTML, EML, v.v.