Cách Xem Thời Gian Hoạt Động Máy Tính Windows

Bạn có biết thời gian mình sử dụng máy tính trong bao lâu từ khi mở máy tính hay chưa?. Để biết thời gian mở máy tính hay sử dụng. Trên Windows có công cụ kiểm tra máy tính đã sử dụng trong bao lâu từ khi khởi động. Hệ thống sẽ tính toán thời gian chính xác bạn đã dùng trong bao lâu từ khi mở máy. Bài viết dưới đây  Wikisinhvien sẽ hướng bạn cách kiểm tra thời gian hoạt động máy tính.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG MÁY TÍNH

Đã bao giờ bạn để ý thời gian mình đã sử dụng bao lâu từ khi mở máy chưa. Tức là xem hoạt động của máy tính trên Windows 10. Thực ra trên Windows 10 có một số công cụ đã chỉ cho bạn thấy điều này nhưng dường nhưng lại không được chú ý.

Xem Thời Gian Hoạt Động Máy Tính Bằng Task Manager

Bước 1: Để xem hoạt động của máy tính trên Windows 10 rất đơn giản. Bạn chỉ cần click vào thanh Taskbar , chọn Task Manager để xem.

Bước 2: Trong Task Manager bạn chú ý đến Tab Performance mục CPU. Ở đây có một phần là Up time. Phần đó chính là nơi hiển thị thời gian máy tính bạn đang chạy được bao lâu.

Xem Hoạt Động Bằng Task Manager
Xem Hoạt Động Bằng Task Manager

Xem Thời Gian Dùng Máy Qua Powershell Và Kiểm Tra Bằng Lệnh Command Prompt

Chúng ta nhập từ khóa powershell trong thanh tìm kiếm rồi nhấn chuột phải vào kết quả tìm được rồi chọn mở dưới quyền Admin.

Lúc này nhập lệnh vào giao diện rồi nhấn Enter.

[ ((get-date) – (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUptime).ToString(‘g’) ]

Kết quả cũng hiện thời gian hoạt động máy tính mà chúng ta sử trong bao lâu.

Xem Thời Gian Dùng Máy Qua Powershell
Xem Thời Gian Dùng Máy Qua Powershell

Kiểm Tra Bằng Lệnh Command Prompt

Bậm nhấn tổ hợp phím Windows + R rồi nhập cmd để mở giao diện Command Prompt. Sau đó trong giao diện chúng ta nhập lệnh như dưới đây rồi nhấn Enter để thực thi lệnh.

[ systeminfo | find /i “Boot Time” ]

Lúc này kết quả hiển thị hoạt động gần đây nhất của bạn. Bao gồm ngày tháng năm, giờ phút giây.

Kiểm Tra Bằng Lệnh Command Prompt
Kiểm Tra Bằng Lệnh Command Prompt